Petri Net I

Přednášející: Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.

Cvičící: Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.

Požadavky na zápočet: - zápočtová písemka (min 13 bodů, max 25 bodů), termín písemky pro prezenční i kombinované studenty bude upřesněn v průběhu semestru.

                                           - semestrální projekt (min 8 bodů, max 15 bodů), zadání je dostupné na stránkách Martina Šurkovského.

Testovací zápočtová písemka pro studenty.

Studijní materiály  k přednáškámzde (se svolením doc. Markla), p-(t-) invarianty

Studijní materiály  ke cvičením: u kolegy Šurkovského nebo u kolegy Bohma (http://www2.cs.vsb.cz/bohm/cpntools.html.)

Aplikace na návrh a analýzu P/T PN (ve zkušebním provozu).

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Your Company Name | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | design by dcarter